molts pocs o molt pocs? 

Gramàtica

En aquest context, el mot molt és un adverbi que modifica pocs. Per tant, és una forma invariable (molt pocs). Si es passa la forma a femení, es veu més clarament que una expressió com moltes poques coses no sona gens bé.

Context

Hi ha molts molt pocs cotxes.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS