bossa de viatge o borsa de viatge? 

Altres

Els mots bossa i borsa tenen la mateixa etimologia llatina (bursa), però s’han anat especialitzant de manera que bossa ha tendit cap al sentit més recte, més material, mentre que borsa ha tendit cap a sentits més figurats. En aquest cas, com que no es tracta d’una bossa (en el sentit de receptacle de roba o pell per transportar o desar coses), sinó d’un dipòsit econòmic és preferible parlar de borsa de viatge, més encara si tenim en compte que convé distingir-ho de bossa de viatge.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS