Els títols dels cursos de l'UBISS, en català? 

Estil i convencions

D’acord amb l’article 5.9 del Reglament d’usos lingüístics de la Universitat de Barcelona, «la denominació dels ensenyaments, les assignatures, les qualificacions, els cursos i els diplomes ha de ser en català». D’altra banda, el llibre d’estil de la Universitat de Barcelona, amb l’objectiu de potenciar al màxim la transparència comunicativa, estableix que aquestes denominacions es poden traduir per adaptar a la llengua del document en què apareguin.

Per tant, al marge de la llengua en què s’imparteixin els cursos de l’Escola d’Estiu Internacional de la UB, les denominacions d’aquests cursos han de poder estar disponibles en llengua catalana i han de poder-se traduir a la llengua del document en què apareguin citats.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS