grelina o ghrelina? 

Ciències de la vida i la salut

La grelina o ghrelina és una hormona peptídica que estimula la secreció de l’hormona del creixement i regula la gana. L’etimologia de la paraula, tot i ser recent, presenta certa ambigüitat interpretativa, tal com posen de manisfest algunes fonts consultades:

The etymology is also unique, because “ghre” is the root of the word grow, but ghrelin evidently also connotes GH release. The beauty and ambiguity of the name was almost prophetic when considering the revelations of the diverse and complicated physiology of this peptide. [Fragment de l’article «A Simple Twist of Science: the Convoluted Tale of Ghrelin Continues» publicat a The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism.]

The discovery of ghrelin followed after the discovery of the ghrelin receptor in 1996[9] and was reported by Masayasu Kojima and colleagues in 1999.[3] The name is based on its role as a growth hormone-releasing peptide, with reference to the Proto-Indo-European root ghre, meaning to grow. The name can also be viewed as an interesting (and incidental) pun, too, as the initial letters of the phrase growth hormone-releasing giving us "ghre" with "lin" as a usual suffix for some hormones. [Wikipedia]

From g( rowth) h( ormone) rel( easing) + -in [Collins Dictionary]

Si fem cas de l’etimologia recollida al Collins, l’adaptació al català es pot fer de manera més o menys conservadora amb l’etimologia original. És a dir, podem optar per adaptar el terme al català respectant-ne l’etimologia anglesa i, per tant, mantenint la hac procedent de hormone, que donaria la forma catalana ghrelina; o bé optant per ignorar la sigla subjacent a la formació del mot i fent l’adaptació gràfica més ajustada al català, grelina.

Un article de Fernando A. Navarro, però, aclareix la confusió citant un fragment d’un article publicat a Nature pels mateixos descobridors de l’hormona, en què expliquen que el nom es basa en l’arrel protoindoeuropea ghre-. Tal com argumenta Navarro en el seu article «¿Quién lo usó por primera vez? Grelina» dins la revista de traducció mèdica Panacea, tenint en compte aquesta etimologia, no té sentit, doncs, que l’adaptació al castellà (i, per tant, també al català) d’aquest terme contingui la hac, ja que el so indoeuropeu gh dóna g en català i en castellà, com es pot veure en altres paraules amb la mateixa arrel indoeuropea, com ara ghaido (‘cabra’) > gaita.

Per tant, i d’acord amb l’etimologia que els mateixos creadors del terme donen, la forma preferent en català i en castellà hauria de ser grelina, sense hac.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS