Ús de majúscules en noms de lleis i càrrecs 

Estil i convencions

Sobre l’ús de majúscules i minúscules vegeu l’apartat del CUB titulat Majúscula distintiva, on podeu trobar un subapartat dedicat a Documents oficials (on apareixen noms de lleis) i un altre sobre Càrrecs oficials.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS