informètric? 

Biblioteconomia i documentació

L’adjectiu informètric deriva del nom informetria, que és un terme que fa referència a l’estudi dels aspectes quantitatius de la informació (com es defineix al llibre La intel·ligència competitiva). El terme informetria es troba documentat també a l’Enciclopèdia.cat, dins l’article bibliometria. Aquest mateix terme es fa servir en altres llengües, com ara l’anglès (informetrics), el castellà (informetría) o el francès (informetrie).

Es tracta d’un mot compost format per una forma prefixada infor-, obtinguda per truncació del mot informació (com en informàtica), i la forma sufixada -metria (o mètric, si es tracta de l’adjectiu), del grec métron ‘mesura’ (com en astrometria, bibliometria, etc.).

Context

Polítiques i avaluació de la recerca. Dimensions bibliomètriques i informètriques de l’avaluació.

Bibliografia

Enciclopèdia.cat [en línia]. Barcelona: Enciclopèdia Catalana. <http://www.enciclopedia.cat>.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS