molt o molt de? 

Lingüística

Veg. la fitxa 4518/2 de l’Optimot.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS