farmacotècnia o farmacotècnica? 

Ciències de la vida i la salut

La forma adequada en català per denominar la ciència que estudia les diverses manipulacions que es duen a terme durant la fabricació de medicaments és farmacotècnia. És un mot ben format que consta dels formants farmaco-, forma prefixada del mot grec pharmakon que significa ‘medicament’, i -tècnia, forma sufixada del també grec techné, que significa ‘indústria, art, habilitat’. Trobem molts exemples en català amb aquesta forma, com poden ser aerotècnia, bibliotècnia o pirotècnia. Per contra, no trobem cap mot compost amb un formant -tècnica.

També és coneguda com a tecnologia farmacèutica, en anglès pharmaceutical technology.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS