guionar? 

Altres

Tot i que les obres lexicogràfiques i terminològiques no inclouen el verb guionar ni el deverbal guionatge (només dins d’Enciclopèdia.cat trobem alguns articles que parlen del guionatge), hi ha moltes obres (vegeu, per exemple, els llibres en català indexats per Google) que parlen de guionatge. Fins i tot s’han fet unes Jornades entorn del català oral de ficció: guionatge i traducció audiovisual. El verb guionar, en canvi, és menys usat i no es troba documentat en cap obra rellevant.  

Cal dir que des d’un punt de vista formal, la formació d’un verb com guionar a partir del substantiu guió no presenta cap problema. Una altra cosa és veure si és necessari dins dels discurs especialitzat o si la mateixa idea se sol expressar amb perífrasis com ara fer un guió o escriure un guió. Per tant, l’acceptació d’un derivat com guionar depèn de la freqüència d’ús entre els especialistes de l’àrea i de la viabilitat de les alternatives existents. Cal veure si el context o els contextos en què apareix aquest verb són fàcilment susbtituïbles per expressions com les esmentades, que semblen més consolidades, o si es veu la necessitat del nou verb guionar.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS