tauler espinal? 

Ciències de la vida i la salut

Tauler espinal i taula espinal semblen les formes més usades en català per referir-se al dispositiu de primers auxilis que serveix tant per transportar com per immobilitzar la columna vertebral de possibles lesionats. Es tracta d’una planxa de fusta o de plàstic amb reforç de metall o d’alumini lleugerament més gran que un cos humà i, en general, amb nanses.També es troben documentades altres denominacions alternatives, com ara taulell espinal o tauló espinal, però n’apareixen poques ocurrències. En general es pot considerar un terme relativament poc fixat en català i cap de les formes documentades es troba en fonts de referència rellevants des del punt de vista lingüístic.

Pel que fa a altres llengües, s’han pogut trobar les denominacions següents:

en: spinal board, long spine board, longboard, spineboard o backboard

es: tabla espinal o tablero espinal

fr: plan dur, planche dorsale, planche "Olivier", planche "Berbier-Kind"

it: tavola espinal


Context

Tècniques d’immobilització i mobilització de pacients. Trasllat amb tauler espinal

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS