enteogen? 

Ciències de la vida i la salut

El terme enteogen és un mot compost constituït pel formant grec entheos ‘divinitat a dins’ i -gen ‘que genera’. El sufix -gen el podem trobar en molts altres mots, com ara al·lergogen, al·lucinogen, cancerigen, cariogen, glucogen, etc.

El sufix -gen és àton, per la qual cosa l’accent recau en la síl·laba anterior. Per tant, es tracta d’un mot pla que, d’acord amb les normes ortogràfiques d’accentuació en català, només s’accentua gràficament en el plural (enteògens) i en les formes de femení, ja que en aquest cas, la paraula passa a esdrúixola (enteógena, enteògenes).

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS