junt o juntament? 

Altres

Els adverbis junt i juntament són sinònims, tal com es pot veure a l’entrada següent del DIEC, en què es remet a juntament:

junt adv. [LC] Juntament. Els papers van ser cremats junt amb les caixes.

juntament adv. [LC] En unió, en companyia. Tu juntament amb ells.

És més habitual l’ús de la forma juntament, cosa que es reforça en l’entrada del diccionari, que remet junt cap a juntament i no a l’inrevés. En qualsevol cas, però, cal acompanyar l’adverbi junt o juntament de la preposició amb (junt/juntament amb el meu equip) i mai de la preposició a (vegeu el llibre d’estil de la UOC).

Sobre l’ús d’aquesta expressió, tingueu en compte també el que es diu a l’És a Dir.

 

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS