catalasa positiu? 

Ciències de la vida i la salut

Al Diccionari.cat i a l’Enciclopèdia.cat trobem les entrades catalasapositiu -iva i catalasanegatiu -iva. Són compostos formats per analogia amb els compostos gramnegatiu -iva i grampositiu -iva (recollits també al Cercaterm) i que s’han format adjuntant en forma de prefix el nom propi Gram (de la tinció de Gram). Són compostos que no s’ajusten als processos de formació de compostos cultes o a la manera culta, sinó més aviat als compostos propis com ara pit-roig o camallarg

Una altra manera d’expressar aquesta idea, que també trobem documentada en algun text científic, és la construcció positiu (o negatiu) a la catalasa, però és una fórmula molt menys usada. 

Context

El sistema lactoperoxidasa té una acció bacteriostàtica o bactericida sobre bacteris gramnegatius, catalasa positius catalasapositius.

Bibliografia

Cercaterm. <http://www.termcat.cat>.

Gramàtica de la llengua catalana [en línia]. Institut d’Estudis Catalans. <http://www.iecat.net/institucio/seccions/filologica/gramatica/>.

Enciclopèdia.cat [en línia]. Barcelona: Enciclopèdia Catalana. <http://www.enciclopedia.cat>.

Diccionari.cat [en línia]. Barcelona: Enciclopèdia Catalana. <http://www.diccionari.cat/>.

 

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS