camp elèctric polsat o polsant? 

Ciències de la vida i la salut

L’expressió catalana correcta és camp elèctric polsant. L’adjectiu polsant està recollit en les obres lexicogràfiques catalanes, com ara el DIEC:

 polsant adj. [FIF] Que produeix pulsacions. adj. [FIF] Que varia periòdicament però sense canviar de signe, s’aplica a una magnitud física.

També el trobem formant part de termes recollits al Cercaterm, com ara electroforesi de camp polsant i imant polsant. En altres obres rellevants, com ara el Compendi de nomenclatura de química analítica (regles de 1997), hi trobem termes com ara pirolitzador de mode polsant, desorció de camp amb làser polsant, font de làser polsant. En cap d’aquestes obres hi ha usada la forma polsat. És probable que aquesta forma sigui un calc de l’anglès pulsed, que apareix en els equivalents de la major part d’aquests termes (pulsed field gel electrophoresis, pulsed magnet, pulsed laser field desorption, etc.). Cal tenir present que, tot i que la forma polsant és un derivat del verb polsar, el verb català polsar i el verb anglès pulse tenen pocs significats en comú:

polsar: v. tr. [LC] [MD] Prendre el pols (a algú). Polsar un metge un malalt. v. tr. [LC] Tractar de conèixer (les intencions, els projectes, etc.) d’algú. Polsar l’opinió dels votants. tr. [MU] Posar en vibració (les cordes d’un instrument musical) separant-les del seu punt de repòs i deixant-les anar tot seguit. tr. [LC] Pitjar (els botons d’un mecanisme, les tecles d’un instrument musical). intr. [LC] [ZOA] Tenir el pols batent. [DIEC]

pulse:

intransitive verb
: to exhibit a pulse or pulsation : throb
transitive verb
1
: to drive by or as if by a pulsation
2
: to cause to pulsate
3
a : to produce or modulate (as electromagnetic waves) in the form of pulses <pulsed waves>
b : to cause (an apparatus) to produce pulses

 

 Aquesta diferència en el significat d’aquests dos verbs explica que no es puguin fer construccions sintàctiques paral·leles. Per això, en alguns casos, al participi de passat anglès pulsed li correspon un participi de present català polsant.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS