arrosariamiento venoso? 

Ciències de la vida i la salut

Sembla que el arrosariamiento fa referència a la formació de dilatacions irregulars en les venes que els donen una aparença de rosari, d’enfilall de granets. En anglès s’anomena venous beading (VB). En francès, a partir del Dictionnatire de l’Académie de Médecine, que conté equivalències en anglès, s’ha trobat que aquest fenomen és explicat amb termes de veines moniliformes o veines en colier de perles.

anomalies veineuses de la rétinopathie diabétique l.f.p.

venous abnormalities

Ensemble des modifications biomicroscopiques et angiographiques des parois veineuses rétiniennes.

Les modifications veineuses rencontrées sont les rétrecissements localisés, des boucles veineuses en oméga ou duplications, des engainements,des exsudats périveineux, et des veines moniliformes ou en colier de perles. Ce dernier aspect représente le facteur prédictif le plus important de passage au stade de rétinopathie proliférante.

 

Per al català, fent més cerques a partir de [anomalies venoses de la retinopatia diabètica], trobem:

En català, els DEM i altres diccionaris recullen l’adjectiu moniliforme per referir-se al que té forma de rosari. El DEM també té una entrada rosari amb el significat de «formació que recorda un rosari o enfilall de grans». En els textos consultables a Internet, fent cerques sobre anomalies venoses de la retinopatia diabètica, trobem encara alguna altra manera de referir-s’hi, com ara tortuositat venosa (que sembla que es pot referir al mateix, però no és segur), o simplement rosari.

Per no allunyar-se excessivament de la solució adoptada en el text de partida (arrosariamiento venoso), en català es pot optar per una solució del tipus «la formació de rosaris és una anomalia venosa associada a...». 

Context

El arrosariamiento venoso esta asociado a...

Bibliografia

DEM: Diccionari enciclopèdic de medicina [en línia]. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1997-2007. <http://www.grec.net/home/cel/mdicc.htm>.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS