puntuació de les opcions múltiples de resposta 

Estil i convencions

D’acord amb el criteri explicat a l’apartat «Enumeracions d’elements» dins del CUB, les diverses opcions de resposta d’un test només aniran amb majúscula inicial i acabades en punt si els elements de l’enumeració inclouen alguna forma verbal; si, per contra, es tracta d’una enumeració de mots o sintagmes breus sense cap forma verbal ni cap construcció complexa amb puntuació interna, els diferents elements no han d’anar amb majúscula inicial i no s’han de tancar amb cap signe de puntuació. 

Context

Indica quines són les cèl·lules sanguínies més nombroses:

a) glòbuls vermells

b) glòbuls blancs

c) plaquetes

Bibliografia

CUB (Criteris de la UB). <http://www.ub.edu/criteris-cub/portada.php>.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS