sutura eversora? 

Ciències de la vida i la salut

L’adjectiu eversor -a és un derivat d’un verb evertir inexistent en català, però existent en llatí, evertere. És un verb format sobre la base llatina vertere, que ha donat verbs com ara invertir, revertir, divertir, convertir, subvertir, etc. Alguns d’aquests verbs tenen formes adjectives derivades en la forma -versor (que prové del llatí), com ara inversor, conversor, subversor, i els substantius d’acció i efecte inversió, reversió, diversió, etc. 

De tota la família llatina —evertere, eversor i eversio—, en català només tenim eversió. Però sigui per cultisme (entenent que es pren del llatí) sigui per analogia (entenent que s’assimila a les altres formes comentades), és possible explicar l’adjectiu agentiu eversor.

Context

sutura eversora

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS