ABCDE? 

Ciències de la vida i la salut

Tal com es pot veure en l’entrada ABC (medicine) de la Wikipedia en anglès, aquesta sigla i altres de semblants són un recurs mnemotècnic i alhora la denominació d’un conjunt d’accions encaminades a la reanimació d’un pacient. En el cas de ABCDE, les tres primeres inicials corresponen als mots anglesos airway, breathing and circulation, la D pot representar diverses coses (com ara defibrillation, disability, decompression, etc.) igual que la E (environment, evaluate, etc.)

Context

L’ABCDE de la reanimació inicial del pacient.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS