societal? 

Economia i empresa

Cal tenir present l’apunt publicat a Punto y Coma, núm, 51, per Luis González, titulat «¿Necesitamos el adjetivo "societal"?»,on s’explica l’origen anglès d’aquest adjectiu societal, que s’ha generat per desmarcar-se d’una certes connotacions polítiques que en part de la cultura anglosaxona se li atribueix a social. Com que en català o en castellà aquesta distinció ideològica no es produeix, ja que social és un adjectiu sense connotacions polítiques, sembla que la distinció no té sentit i, per tant, més val evitar l’ús de societal.

No obstant això, alguns especialistes fan una distinció entre social —que s’esdevé dins d’una societat— i societal —que afecta les estructures socials d’una comunitat. Caldrà veure si els contextos d’ús justifiquen aquesta distinció conceptual o si és innecessària.

Bibliografia

«¿Necesitamos el adjetivo "societal"?», dins Punto y Coma, núm. 51.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS