forquilla de costos? 

Altres

Aquest ús figurat de forquilla és similar al que es recull a l’És a Dir, definit com a conjunt continu de valors d’una variable.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS