Linneu? 

Ciències de la vida i la salut

El nom del naturalista suec, exiliat a Holanda, Carl von Linné, s’expressa en diferents llengües, com és habitual en altres noms històrics de científics o pensadors cèlebres. Així, el trobem en llatí (generalment quan acompanya la taxonomia binària que ell mateix va crear), Linnaeus, i en diverses llengües vernacles, com en la forma castellana Linneo. També en podem trobar algun exemple de la forma catalanitzada Linneu: Guia per a l’establiment de criteris per a la denominació catalana d’animals (del Termcat) i en diversos llibres que podreu trobar a Google.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS