screen genètic, screen d'RNAi? 

Altres

Les formes angleses screen i screening tenen una sola forma en català, que és generalment (en el camp de la genètica) cribratge (o cribado, en castellà). La forma screening fa referència a la tècnica en abstracte, mentre que screen fa referència a una aplicació concreta. La delimitació conceptual no és sempre clara, però això no representa cap dificultat de traducció, ja que només hi ha una opció en català.

Bibliografia

Wikipedia: genetic screen

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS