peak? 

Ciències de la vida i la salut

La forma catalana per a l’anglicisme peak és pic si fa referència al concepte recollit en aquesta fitxa del Cercaterm:

Química analítica>

Forma d’una corba analítica obtinguda amb un detector diferencial, en què el senyal mesurat correspon al valor d’una propietat de l’anàlit a cada instant successiu o a cada valor successiu de la variable independent.

Context

detecció de peaks pics

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS