Fluorescence Lifetime Imaging Microscopy (FLIM)? 

Ciències de la vida i la salut

Aquest terme és relativament recent i no es troba gaire documentat ni té encara una forma fixada en cap de les altres llengües consultades. Així per al castellà trobem: microscopia por vida media de la fluorescencia, microscopia de tiempo de vida de imagen fluorescente. En francès trobem: imagerie par durée de vie de fluorescence; microscopie de fluorescence résolue dans le temp; imagerie de fluorescence résolue en temps; Imagerie de la fluorescence résolue dans le temps; imagerie de durées de vie de fluorescence; microscopie à durée de vie de fluorescence. En portuguès: microscopia de imagem dos tempos de vida de fluorescência, imagem de tempo de vida de fluorescência, microscopia por imagem de tempos de vida de fluorescência, microscopia de tempos de vida de fluorescência.

En català no hi ha cap forma documentada. Si ens inspirem en el model castellà predominant, podem proposar una forma catalana microscòpia de vida mitjana de la fluorescència.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS