secar-se? 

Gramàtica

El mot secar-se no és correcte. En català, s’han de de fer servir les paraules assecar-se o eixugar-se, d’acord amb les informacións que recullen els diccionaris per a cada mot. Vegem-ne les definicions del DIEC:

assecar

v. tr. [LC] Llevar la humitat (d’una cosa). Estendre una tovallola per assecar-la. Assecar fulles de tabac.
intr. pron. [LC] Esdevenir sec, sense humitat. Poseu la roba estesa al sol perquè s’assequi.
tr. [LC] Deixar sense aigua (un riu, un llac, etc.). Assecar un aiguamoll.
intr. pron. [LC] Un riu, una font, etc., restar sense aigua. Fa dos anys que la llacuna es va assecar.
tr. [LC] Fer perdre el suc, la saba, (a una planta, a un òrgan). Les calors excessives han assecat el blat.
intr. pron. [LC] Una planta, un òrgan, perdre el suc, la saba. Les vinyes s’assecaran si no plou aviat.
intr. pron. [LC] Un animal, perdre el greix, la carn. Sense llet, els vedells s’assecaven.
intr. pron. [LC] Esdevenir insensible. Abans era generós i compassiu, però ara s’ha ben assecat.
tr. [HO] Preparar (la carn i el peix) mitjançant la sal, el fum, etc., de manera que la pèrdua de la humitat en permeti la conservació.

eixugar


v. tr. [LC] Assecar (una cosa mullada) passant-hi quelcom que s’emporti la humitat. Eixugar els plats amb un drap. Eixugar-se les mans amb una tovallola. Eixugar-se el front cobert de suor amb un mocador. Eixugar-se els ulls mullats de llàgrimes. Eixugar-se els llavis. Eixugar-se els peus a l’estora.
v. tr. [LC] Assecar una cosa mullada passant-hi quelcom que s’emporti (la humitat). Amb una baieta, eixugar l’aigua que ha caigut a terra. Eixugar-se la suor, les llàgrimes, amb un mocador.
v. tr. [LC] per ext. Eixugar la pols d’un moble passant-hi un drap.
tr. [LC] Assecar (una cosa mullada) fent que s’evapori l’aigua que la recobreix o amara. El sol eixuga les plantes mullades de rosada. Aquest vent sec ho eixugarà tot.
intr. pron. [LC] Amb aquest vent la roba s’eixugarà de seguida.
tr. [LC] Treure tota l’aigua, tot el líquid, (d’un recipient). Eixugar un safareig, un pou, una bassa.
intr. pron. [LC] Una font, un rierol, etc., assecar-se.
tr. [LC] [AGR] Escórrer totalment la llet (a una vaca, a una cabra, etc.). Quan muny les ovelles, les eixuga.
tr. [AGR] Fer que (una vaca, una cabra, etc.) deixi de donar llet.
intr. pron. [LC] Una vaca, una cabra, etc., perdre totalment la llet.
tr. [LC] Exhaurir 2 . Eixugar el peix d’una bassa. Eixugar l’edició d’un llibre.
[LC] eixugar la butxaca d’algú Deixar-lo sense diners.
tr. [ECT] Liquidar, pagar totalment, (un deute, un dèficit, etc.).

Més informació sobre els usos d’assecar i eixugar al Diccionari de dubtes i barbarismes de David Paloma i Albert Rico.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS