analogon 

Filosofia

La forma analogon es troba usada en textos alemanys de caràcter filosòfic. Com que la influència de l’alemany en filosofia és molt important, no és estrany que trobem terminologia alemanya en textos filosòfics catalans. A més, és possible que el terme filosòfic analogon no sigui un sinònim de la forma catalana anàleg, encara que etimològicament es tracti de la mateixa paraula. Per tant, davant del dubte és preferible de deixar la forma analogon.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS