nocicepció o nociocepció? 

Ciències de la vida i la salut

La forma documentada en diverses fonts (DEM, GDLC, Cercaterm) és nociceptor o nocireceptor. En el DEM té entrada també la forma prefixada noci-:

noci- Forma prefixada del mot llatí noceo, que significa ferir, malmetre, que indica relació amb agents, influències i efectes perjudicials.

No es documenta una forma prefixada nocio-. Segons l’etimologia recollida al Webster per a nociceptive, la i ja és una vocal d’enllaç, i, per tant, això exclou la vocal d’enllaç o, que seria redundant:

Latin nocēre + English -i- + receptive

En canvi, en un cas semblant, com ara propiocepció, la formació parteix de l’adjectiu llatí proprius, on la vocal d’enllaç o s’adjunta a l’arrel propri- (esdevinguda propi-)  

Latin proprius own + English -ceptive (as in receptive)

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS