sobrino nieto 

Altres

L’equivalent català de sobrino nieto (o sobrina nieta) és besnebot -oda o bé renebot -oda, tal com recull el GDLC . També podeu trobar aquesta informació i molta més en un document molt aclaridor que representa totes les relacions de parentiu possibles; el podeu consulta a: scgenealogia.org/Denominacions%20dels%20Parentius.doc

[Graella de termes]
Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS