efficient consumer response (ECR)? 

Economia i empresa

La forma més usada en castellà per traduir el terme anglès efficient consumer response és respuesta eficiente al consumidor, documentada en molts llibres i al IATE. Però al Termium i al Lèxic panllatí del comerç electrònic trobem també la proposta respuesta óptima al consumidor. En portuguès només trobem la fórmula resposta eficiente ao consumidor, documentada en llibres, al IATE i al Lèxic panllatí del comerç electrònic. En francès, trobem réponse optimale au consommateur, documentada al Termium, al IATE i al Lèxic panllatí del comerç electrònic

En català, al Lèxic panllatí, es proposa resposta òptima al consumidor, que no es documenta en cap altra font. La forma més documentada en català, encara que poc i en fonts poc fiables lingüísticament, és resposta eficient al consumidor.

Ens trobem, doncs, amb dues formes terminològiques possibles per designar el mateix concepte. Totes dues semblen lingüísticament acceptables. Una, la que usa l’adjectiu eficient, sembla que està més estesa, probablement perquè és més similar a la forma anglesa; l’altra, la que usa l’adjectiu òptim, està poc documentada, però és probablement més entenedora.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS