category manager? 

Economia i empresa

Si bé hi ha alguna obra que presenta l’equivalència entre category manager i jefe de producto (com ara el Diccionario Comentado de Términos Financieros Ingleses de Uso Frecuente en español), en altres obres es veu clarament que el jefe de producto correspon a la figura del product manager i que category manager fa referència a una altra figura, tal com es diu en el Manual del product manager, on també es pot llegir que «en el ámbito de los distribuidores acaba de aparecer una nueva profesión, category manager, que sustituye a los jefes de compras». Amb això queda clar que category manager i product manager són figures diferents, i que product manager s’expressa en espanyol amb la forma jefe de producto, que trobem recollida en diverses fonts. En català, en el Cercaterm, product manager es fa equivaldre a director de producte.

El terme category manager, potser perquè és més recent, no està encara gaire fixat i no es troba recollit ni en el Cercaterm ni en altres obres especialitzades en català. En espanyol trobem el terme gestor de categorías com a equivalent de category manager i el terme gestión por categorías com a equivalent de category management. Ho podem veure en diversos llibres, com ara Gestión por categorías. Una integracion eficiente entre fabricantes i distribuidores, Gestión por categorías. Optimización del surtido, etc. En francès, el terme més documentat és gestion par catégories (de produits). En català, doncs, i tot i que no es troba documentat, proposem la forma gestió per categories i gestor de categories.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS