best estimate? 

Economia i empresa

Per a l’expressió anglesa best estimate la forma més documentada per al català és millor estimació, paral·lelament al francès meilleure estimation (Termium). En castellà, en canvi, és més habitual l’expressió estimación óptima (IATE). 

En l’obra recentment publicada en línia pel TERMCAT Diccionaris cartogràfics podem veure aquesta expressió dins del terme millor estimació lineal no esbiaixada, corresponent a l’anglès best linear unbiased estimate:

<Disciplines cartogràfiques > Sistemes d’informació geogràfica > Ciències de la informació geogràfica > Geomàtica > Geoestadística>

Interpolació inexacta que modelitza i estima la variació espacial per mitjà d’una superfície estocàstica, en lloc de fer-ho per mitjà d’una funció matemàtica.

 

 

 

 

Context

Best estimate Millor estimació de les obligacions.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS