acúmul? 

Altres

La forma acúmul no està recollida als diccionaris catalans. El DRAE sí que conté l’entrada acúmulo en el sentit d’acumulació. Cal suposar, doncs, que acúmul és probablement un calc del castellà acúmulo. Per tant, és preferible usar acumulació. Per altra banda, l’expressió acumulació de lactat està molt més ben documentada en català que no pas acúmul de lactat.

Context

Quines són les causes de fatiga en els diferents casos? La manca de glicogen? L’acúmul acumulació de lactat? La manca de greixos? Proposarem l’exercici físic des del punt de vista del subministrament d’energia com a context per estudiar el metabolisme al batxillerat.

Bibliografia

DRAE: Diccionario de la lengua española [en línia]. Madrid: Real Academia Española, 2005. <http://drae.rae.es>.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS