Bullipèdia o BulliPèdia? 

Estil i convencions

El formant -pèdia té dos orígens possibles: a) forma sufixada del gr. -paideia, derivat del mot paideía, ‘educació’, amb el qual es formen mots compostos com logopèdia, ortopèdia o enciclopèdia (originàriament ‘educació en cercle’), b) la truncació del mot enciclopèdia, amb el significat no pas d’educació (com té el formant originàriament) sinó d’enciclopèdia, i que ha donat compostos per truncació com Viquipèdia, Webopedia, etc. 

El cas de Bullipèdia és el segon tipus, és a dir, s’ha creat un acrònim amb el nom propi Bulli i la truncació -pèdia, que dóna un mot resultant que significa ‘enciclopèdia del Bulli’. En tot cas, cap de les dues possibles formacions esmentades justifica que el segon formant s’escrigui en majúscula, ja que això només seria pertinent en el cas que el segon formant fos un nom propi o un nom comú que es volgués destacar gràficament del primer per facilitar-ne la comprensió o la identificació de les parts, com passa amb el nom del portal ésAdir. En aquest cas, és tot el contrari, ja que la formació Bullipèdia s’entén perfectament perquè tothom sap interpretar el sufixoide -pèdia i tothom l’interpreta com a tal, i no pas com a paraula independent.

Per tant, i independentment de les opcions gràfiques que s’hagin adoptat en el logo corresponent, la solució gràfica en un text hauria de ser preferentment Bullipèdia.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS