pipeline i shaders? 

Informàtica i Internet

Els termes d’informàtica pipeline i shaders han estat normalitzats amb la grafia anglesa, tal com es pot consultar a la Neoloteca del Termcat:

 

Mecanisme d’un sistema operatiu que permet passar informació d’un procés a un altre, de manera que l’execució de les diverses fases de cada procés pot iniciar-se sense necessitat que s’hagi completat l’execució del procés precedent.

Imatge. So > Multimèdia > Videojocs>

Programa que determina l’aparença general d’un objecte gràfic de manera algorísmica, amb els corresponents efectes de superfície de color, llum, ombra o textura.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS