teorema de no clonat? 

Física

El terme anglès corresponent és no-cloning theorem, que trobem definit a la Wikipedia:

The no-cloning theorem is a result of quantum mechanics that forbids the creation of identical copies of an arbitrary unknown quantum state.

Tenint en compte la forma anglesa i el significat, sembla que la forma catalana hauria de ser teorema de no-clonació si es calca l’estructura sintàctica de l’anglès. Hi pot haver, però, altres possibilitats, com ara la proposta francesa recollida a la Wikipedia théorème d’impossibilité du clonage quantique, però no es troba documentada ni en català ni en castellà. 

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS