màquina de vector de suport/de vector suport? 

Informàtica i Internet

El terme anglès corresponent és support vector machines(SVM). En castellà trobem aquest terme traduït de maneres diferents (indiquem al costat el nombre orientatiu d’ocurrències a Google de l’expressió cercada):

máquina de vectores de soporte (12.000)(Wikipedia)

máquina de soporte vectorial (8.000)(Wikipedia)

máquina de vectores soporte (3.000)

máquina de vector soporte (2.000)

máquina de vector de soporte (1.600)

En català, el nombre d’ocurrències és molt menor per a tots els casos:

màquina de vectors de suport (5)

màquina de suport vectorial (6)

màquina de vectors suport (7)

màquina de vector suport (0)

máquina de vector de suport (178) 

En francès la forma recollida a la Wikipedia és machine à vecteurs de support, en portuguès máquina de vetores de suporte i en italià macchine a vettori di supporto.

Tenint en compte les dades en la majoria de les llengües romàniques sembla que la proposta catalana preferible és màquina de vectors de suport.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS