malaltia mèdica? patologia mèdica? 

Ciències de la vida i la salut

Aquesta expressió, segons Navarro, és un calc de enfermedad médica, expressió que apareix a la traducció castellana del DSM- IV, que és un sistema de classificació internacional de trastorns psiquiàtrics. En l’original anglès hi ha l’expressió medical condition, que els portuguesos (que segueixen aquest mateix sistema de classificació) han traduït literalment per condiçao medica. Tal com es pot comprovar en Navarro, aquestes dues traduccions són errònies, ja que en anglès condition vol dir, entre altres coses, ‘malaltia’ (per ex. arthritis condition, enfermedad reumática; heart condition, cardiopatía; etc.) i quan es parla de medical condition la traducció ha de ser simplement malaltia, i no pas malaltia mèdica (que no té cap sentit). En el cas de l’anglès sí que té sentit acompanyar el substantiu condition de l’adjectiu medical per tal de restringir el significat molt més ampli de condition.

Veg. també la fitxa sobre malaltia clínica

Bibliografia

Navarro, Fernando A. Diccionario crítico de dudas inglés-español de medicina. 2a reimpr. Madrid: McGraw-Hill Interamericana, 2001.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS