cineclubisme? 

Altres

El mot cineclubista no està inclòs en cap obra de consulta habitual (diccionaris o Cercaterm), però sí que hi trobem el primitiu cineclub. En el Cercaterm hi ha també una fitxa amb el mot cineclubista, però no té font de referència explícita. No obstant això, la forma cineclubista és fàcilment derivable del mot cineclub mitjançant l’adjunció del sufix -ista, de manera que s’obté un adjectiu —en el sentit de ‘relatiu o pertanyent al cineclub’ o de ‘partidari del cineclub’— o un substantiu  —‘persona que forma part d’un cineclub’. Al seu torn, cineclubista, com tots els mots formats amb el sufix -ista, pot derivar en un substantiu en -isme, cineclubisme, de significat també predictible.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS