manejo del cáncer de próstata? 

Ciències de la vida i la salut

En general, el mot castellà manejo es pot traduir al català per maneig. Ara bé, si tenim en compte el significat de maneig (o manejo) o del verb del qual deriva, manejar, veurem que cap de les definicions encaixa del tot en el que es vol dir amb maneig del càncer de pròstata:

maneig: Acció de manejar, de fer anar o funcionar una cosa amb la mà o les mans. El maneig de les armes.

manejar:

v. tr. [LC] Fer funcionar, fer anar, (un instrument) amb la mà o les mans. Manejar l’espasa, els rems, el ribot. Manejar la ploma, el pinzell.
[LC] manejar el diner Fer-hi operacions de pagament, de cobrament, etc.
[LC] saber manejar la ironia Saber-la usar oportunament.
[LC] saber manejar la llengua Saber-la fer servir per a expressar els pensaments.
intr. [LC] Moure les mans parlant. Bé, home: no manegis tant quan parlis.

Possiblement es tracta d’un calc de l’anglès management, que trobem a bastament documentat en construccions d’aquest tipus, fins i tot en l’entrada de la Wikipedia breast cancer managemen. En el DUD, Navarro ja alerta d’aquest calc inadequat de l’anglès en aquests contextos mèdics. Posa exemples com ara diagnosis, management and prevention of COPD -> diagnóstico, tratamiento y prevención de la EPOC; operative management -> tratamiento quirúrgico; etc.

D’acord amb tot això, proposem evitar l’ús de maneig (o de manejo) i usar tractament o, potser, diagnòstic i tractament: tractament del càncer de pròstata o bé diagnòstic i tractament del càncer de pròstata.

Bibliografia

DUD: Navarro, Fernando A. Diccionario crítico de dudas inglés-español de medicina. 2a ed. Madrid: McGraw-Hill Interamericana, 2006.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS