Les majúscules s'han d'accentuar? 

Gramàtica

Les majúscules s’han d’accentuar, igual que les minúscules, d’acord amb les regles ortogràfiques d’accentuació. Així ho recull la Gramàtica de la llengua catalana de l’Institut d’Estudis Catalans, en l’apartat «L’accent gràfic». Veg. també la fitxa 270/2 de l’Optimot.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS