ofert o oferit? 

Gramàtica

La forma preferent de participi, i l’única recollida en el DIEC actualment, és ofert. La forma alternativa oferit està recollida en altres obres, com el GDLC. No obstant això, la forma ofert és més adequada en un registre formal, que no pas oferit, que pot ser usada en registres més col·loquials.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS