ya que 

Gramàtica

L’expressió ya que té diverses equivalències en català: com que, ja que, atès que... Ya que és sinònim de puesto que i, com es pot veure a l’entrada puesto del Diccionari castellà-català (consultable en línia a través de l’Optimot), cal traduir puesto que per com que, ja que...

 

Context

Ya que te dedicas a esto, te lo explicaré > Com que et dediques a això, t’ho explicaré

Bibliografia

Optimot. <http://optimot.gencat.cat>.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS