posturologia? 

Ciències de la vida i la salut

Posturologia és un compost del formant posturo- (de postura) i el sufix -logia, que és la forma sufixada del mot grec lógos, que significa ‘teoria’. Segons això, la posturologia és l’estudi de les postures.

Cal tenir present que el formant posturo- no és un formant culte, ja que la forma llatina és positura, que donaria el formant posituro-. No hi ha, però, cap terme que tingui aquest formant posituro-. En canvi, sí que trobem el terme posturografia (recollit al Cercaterm), amb el mateix formant. Per tant, cal entendre que és tracta d’un compost a la manera culta, encara que el primer formant no ho sigui. El formant posturo, tal com podem veure en l’Online Medical Dictionary de Mondofacto («Origin: posture + G. Grapho, to write»), s’ha format a partir del mot patrimonial postura i és possiblement una importació de l’anglès.

Bibliografia

Cercaterm. <http://www.termcat.cat>.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS