pacient pal·liatiu? 

Ciències de la vida i la salut

La seqüència pacient pal·liatiu és un cas de metonímia, és a dir, un cas en què l’adjectiu pal·liatiu, inicialment aplicat a les cures que rep el pacient, s’usa com un modificador del nom pacient i manté el significat de ‘pacient que rep cures pal·liatives’ —i no pas de ‘pacient atenuant del dolor’, com es podria interpretar en un lectura directa.

En un argot com el mèdic, tan procliu a l’economia lingüística, és molt habitual recórrer a usos metonímics, i en molts casos es fa difícil de trobar una alternativa comunicativament eficaç a aquestes fórmules sense enfarfegar el discurs. En aquest exemple, extret del títol d’una assignatura, es fa difícil de poder substituir l’expressió per una altra de viable en un context que requereix màxima brevetat. 

Context

Atenció Domiciliària: Pacient Agut, Crònic i Pal·liatiu

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS