termoformat? termoformable? 

Ciències de la vida i la salut

La tècnica consistent a escalfar una làmina de material plàstic per donar-li forma mitjançant un motlle rep, segons la Wikipedia, el nom de thermoforming en anglès; termoformado o termoconformado, en castellà; thermoformage, en francès; termoformatura, en italià.

En català, trobem la forma termoformat i termoconformat, aquesta segona molt més documentada, juntament amb termoconformació. Aquestes darreres denominacions (termoconformar o termoconformació) semblen preferibles a la primera (termoformat), ja que el verb conformar té en català un significat similar en metal·lúrgia, tal com es pot veure en aquesta definició del DIEC:

conformar: Donar (als metalls) una forma adequada aprofitant llur capacitat de deformar-se plàsticament.

Quant a la preferència entre els substantius termoconformat i termoconformació (per referir-se a la tècnica), el primer presenta la forma participial, que alguns lingüístes han considerat inadequada per referir-se a accions. No obstant això, és la forma més documentada i, a més, el DIEC inclou altres tècniques i accions amb aquesta forma participial, com ara argentat, brodat, daurat, enllaunat, gravat, tramat, trepat, etc. La forma termoconformació, però, també s’ha de considerar correcta. Una altra opció seria termoconformatge, però no està gaire documentada. 

Òbviament, el nom d’aquesta tècnica pressuposa el verb termoconformar, d’on deriven el substantiu termoconformat ja comentat i els adjectius termoconformat -ada i termoconformable (com els dels exemples).

Context

Confecció de suport plantar termoformat. termoconformat

Confecció d’un tractament ortopodològic mitjançant l’adaptació d’un suport plantar de resines termoformables. termoconformables

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS