glisser-rouler 

Ciències de la vida i la salut

La traducció literal seria lliscar-rodar. De fet, la traducció no presenta aparentment cap dificultat, però, hi ha molt poca documentació sobre aquesta expressió. És pràcticament inexistent en documents en francès i tampoc no es troba en documents en anglès. Les poques ocurrències que es detecten són en textos en castel``a o en català. Potser és un terme nou o poc consolidat. De moment, més val deixar-lo en francès i en cursiva.

Context

La mobilitat articular i la teràpia manual
Concepte de glisser-rouler

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS