de 1 a 4 treballs o bé d'1 a 4 treballs? 

Gramàtica

Tal com s’explica en el CUB, dins l’apartat L’apostrofació de les xifres, els articles el i la i la preposició de s’apostrofen davant de les xifres que comencen per vocal, com ara en els exemples següents:

l’1 de setembre
l’XI Jornada de Matemàtiques a l’Escola
un pressupost d’1.354.700

Per tant, també cal escriure «d’1 a 4 treballs». No obstant això, cal tenir present la preferència d’escriure aquests nombres amb lletres (en lloc de xifres) d’acord amb el que es diu en els apartats El nombre va davant d’un nom o és un nom i Els nombres escrits amb lletres. Per tant, seria preferible dir «d’un a quatre treballs».

  
Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS