nilàdic -a 

Matemàtiques

La forma nilàdic éstà formada per analogia amb monàdic, diàdic, etc. El mot nilàdic consta de dos formants: nil + àdic, tal com s’explica al Wiktionary per a l’equivalent anglès. La forma prefixada nil- és una contracció llatina de nihil (’res’). Hi ha poques paraules amb aquest formant; al GDLC podem trobar-hi nilpotent.

Context

Funcions pròpies nilàdiques, monàdiques i diàdiques.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS