d'E-cadherina o de E-cadherina? 

Lingüística

La denominació E-cadherina és un calc de l’anglès E-cadherin, on la E és la sigla o símbol de l’adjectiu epithelial. És a dir, E-cadherin és una forma reduïda del terme epithelial cadherin. En català, el terme desenvolupat és cadherina epitelial (amb l’adjectiu a la dreta) i, per tant, la forma reduïda també hauria de mantenir aquest ordre: cadherina E. Aquest és l’ordre que trobem en força textos castellans per expressar de manera abreujada els diferents tipus de cadherines (veg., per exemple, la pàg. 80 del llibre Biología del desarrollo.).

No obstant això, la major part dels textos en català mantenen l’ordre anglès de la forma abreujada, com ja és habitual que passi amb les sigles del camp de les ciències de la vida. Així, dins de la fitxa del Cercaterm corresponent al terme cadherina (del camp de la neurociència) hi ha una nota en què apareix N-cadherina, que correspon a la forma desenvolupada cadherina neural:

Neurobiologia cel·lular>

Proteïna transmembrana que depèn del Ca2+ per a esdevenir funcional i que intervé en l’adhesió cel·lular.

Nota: Les cadherines s’uneixen entre si amb una alta especificitat, la qual cosa fa que les cèl·lules que expressen les mateixes cadherines es mantinguin unides, especialment durant el desenvolupament. La N-cadherina és específica de les neurones.

Com es pot observar, no hi ha apostrofació de l’article que precedeix N-cadherina, probablement perquè la N es considera un símbol, més que no pas una sigla. La consideració de símbol fa que sigui més justificable el manteniment de l’ordre anglès i comporta que no s’apostrofi, ja que, davant dels símbols, no hi ha apostrofació, independentment de com es pronunciï la seqüència (veg. l’apartat del CUB L’apostrofació dels símbols).

Per tant, tampoc convé apostrofar E-cadherina: de E-cadherina, la E-cadherina.

Bibliografia

Cercaterm. <http://www.termcat.cat>.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS