citoesquelet o citosquelet? 

Ciències de la vida i la salut

La forma recollida en diverses entrades del Cercaterm és citosquelet, sense e epentètica. Veg. també Què cal saber?, núm 157.

Bibliografia

Cercaterm. <http://www.termcat.cat>.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS